Borlänge & Vansbro


RAPPORTERING AV FARLIGT AVFALL

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har från och med den 1 augusti 2020 en utökad anteckningsskyldighet.

Från den 1 november 2020 ska ovanstående verksamheter enligt lag börja rapportera in de antecknade uppgifterna om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Du som vår leverantör faller därmed under detta ansvar vid hantering av farligt avfall.

Lantz Järn & Metall i Dalarna AB hjälper gärna till så att du kan känna dig trygg i rapporteringen till Naturvårdsverket. Vi står till er tjänst genom att hjälpa er med att sköta rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister till en kostnad av 250kr/ rapporteringstillfälle.

FÖR ATT VI SKA RAPPORTERA ÅT DIG BEHÖVER VI HA ETT OMBUDS AVTAL

Du skriver i alla fält nedanför på höger sida och signerar sedan avtalet digitalt.

DETTA OMBUDS AVTAL ÄR TECKNAT MELLAN:

Lantz Järn & Metall i Dalarna AB

Org.nr: 556647-0497

Skäggargatan 8

781 71 Borlänge

Företagsnamn*:

Org.nr*:

Adress*:

Postnummer/ort*:

Kontaktperson*:

Tel*:

E-post*:

Behörig firmatecknare

Namn och Efternamn*:  

Företagsnamn*:  

Datum och Ort*:  

 

Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att ringa oss.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Borlänge & Vansbro
lock iconUnique Document ID: 973b4cb5fd491496a52ff0809ce2b41bc3431309
Timestamp Audit
2020-12-09 12:41 CESTBorlänge & Vansbro Uploaded by Reza Ghazizadeh - rg@gomogroup.com IP 103.240.207.37