Lantz Järn & Metall AB - Farligt avfall


RAPPORTERING AV FARLIGT AVFALL

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har från och med den 1 augusti 2020 en utökad anteckningsskyldighet.

Från den 1 november 2020 ska ovanstående verksamheter enligt lag börja rapportera in de antecknade uppgifterna om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Du som vår leverantör faller därmed under detta ansvar vid hantering av farligt avfall.

Lantz Järn & Metall AB hjälper gärna till så att du kan känna dig trygg i rapporteringen till Naturvårdsverket. Vi står till er tjänst genom att hjälpa er med att sköta rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister till en kostnad av 250kr/ rapporteringstillfälle.

FÖR ATT VI SKA RAPPORTERA ÅT DIG BEHÖVER VI HA ETT OMBUDS AVTAL

Du skriver i alla fält nedanför på höger sida och signerar sedan avtalet digitalt.

Detta avtal omfattar även de dotterbolag som finns angivna – vid varje aktuellt tillfälle – på vår hemsida under tjänsten ”Farligt Avfall”.

DETTA OMBUDS AVTAL ÄR TECKNAT MELLAN:

Lantz Järn & Metall AB

Org.nr: 556497-5224

Nydalsvägen 5

192 77 Sollentuna

08 - 444 30 00

Företagsnamn*:

Org.nr*:

Adress*:

Postnummer/ort*:

Kontaktperson*:

Tel*:

E-post*:

Namn och Efternamn*:  

Företagsnamn*:  

Datum och Ort*:  

 

Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att ringa oss.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Lantz Järn & Metall AB - Farligt avfall
lock iconUnique Document ID: c428f67bde42178c65dcd3a9845dbeb9de6dc6af
Timestamp Audit
2020-12-09 12:44 CESTLantz Järn & Metall AB - Farligt avfall Uploaded by Lantz Järn Metall - farligtavfall@lantzmetall.se IP 155.4.45.134