Sollentuna


RAPPORTERING AV FARLIGT AVFALL

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med
farligt avfall har från och med den 1 augusti 2020 en utökad anteckningsskyldighet.

Från den 1 november 2020 ska ovanstående verksamheter enligt lag börja rapportera in de antecknade
uppgifterna om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister. Du som vår leverantör faller därmed under detta ansvar vid hantering av farligt avfall.

Lantz Elektronikåtervinning AB hjälper gärna till så att du kan känna dig trygg i rapporteringen till Naturvårdsverket. Vi står till er tjänst genom att hjälpa er med att sköta rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister till en kostnad av 250kr/ rapporteringstillfälle.

FÖR ATT VI SKA RAPPORTERA ÅT DIG BEHÖVER VI HA ETT OMBUDSAVTAL

Du skriver i alla fält nedanför på höger sida och signerar sedan avtalet digitalt.

DETTA OMBUDSAVTAL ÄR TECKNAT MELLAN:

Lantz Elektronikåtervinning AB

Org.nr: 559012-7170

Nydalsvägen 3

192 77 Sollentuna

08 – 12 10 41 50

Företagsnamn*:

Org.nr*:

Adress*:

Postnummer/ort*:

Kontaktperson*:

Tel*:

E-post*:

Behörig firmatecknare

Namn och Efternamn*:

Företagsnamn*:

Datum och Ort*:

 

Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att ringa oss.

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Sollentuna
lock iconUnique Document ID: 77847d813006beac1f8779706f6efaf94f35bdb1
Timestamp Audit
2020-12-09 12:45 CETSollentuna Uploaded by Lantz Järn Metall - farligtavfall@lantzmetall.se IP 103.228.147.144